De Schöppe

Activiteiten

In de Schöppe zijn de volgende activiteiten.

Maandag

Activiteit Tijd

VVE/ Taal
Korenschoof (zorginstelling)
Oudereninloop
Verlengde Schooldag
Vrije inloop (voor iedereen)
''Koken met de buurvrouw"

09.00-12.00 uur
09.00-22.00 uur
10.00-14.00 uur
14.00-16.00 uur
10.00-14.00 uur
17.00-19.00 uur

Dinsdag

Activiteit Tijd

Buurtspreekuur

Logopedie
Korenschoof (zorginstelling)

Koersbal

Kinderclub Avedan
Buurtrestaurant
Kaarten
Tienerinloop

09.00-11.00 uur

09.00-16.30 uur
09.00-22.00 uur

14.00-15.30 uur

14.00-16.30 uur
17.00-18.30 uur
19.00-23.00 uur
19.00-21.00 uur

Woensdag

Activiteit Tijd

Logopedie
Korenschoof (zorginstelling)

Vrije inloop  ( voor iedereen)

Schilderen
Tienerinloop Avedan

Koken met Kinderen
Schilderen

09.00-16.30 uur
09.00-22.00 uur

10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur

15.00-16.30 uur
19.00-21.00 uur

Donderdag

Activiteit Tijd

Trombosedienst
Brede Buurt School
ARBO Arts
Korenschoof (zorginstelling)
Jongeren inloop Avedan

Wetswinkel

07.45-09.00 uur
09.00-11.30 uur
09.00-16.00 uur
09.00-22.00 uur
19.00-21.30 uur

19.00-21.30 uur

Vrijdag

Activiteit Tijd

Korenschoof (zorginstelling)
Meiden club Avedan

09.00-22.00 uur
13.30-15.30 uur

Zaterdag

Activiteit Tijd

 

 

Zondag

Activiteit Tijd