Vaste huurders

Vaste huurders

Binnen De Schöppe hebben we te maken met veel vaste participanten. Hieronder een overzicht van onze vast huurders.

  • Logopedie
  • Medlon ( Trombose)
  • Ribw ( Begeleid Wonen) maandag t/m zondag  24 uur p/d
  • Avedan ( Kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk, Brede Buurt School, Verlengde Schooldag, VVE).
  • Gemeente Almelo  spreekuur . inloop wijkagent
  • De Cirkel ( Buitenschoolse opvang) maandag t/m vrijdag
  • SHO ( Prikpost) maandag t/m vrijdag
  • Serop zorg, Stichting Serop
  • Budak College